Isolatiemateriaal


Isolatiemateriaal in metal-stud wanden wordt voornamelijk om de volgende redenen toegepast:
 • Geluidsisolatie
  De akoestische eigenschappen van het isolatiemateriaal zorgen ervoor dat een wand gevuld met isolatiemateriaal een geluids-isolatie heeft die duidelijk beter is dan bij ongevulde wanden van gelijke dikte. Door aan beide zijden van de metal-stud profielen een enkele of een dubbele gipsplaat te bevestigen en de ruimte tussen de profielen te vullen met glas- of steenwol ontstaat een massa-veer-massa constructie en wordt een zeer goede geluidsisolatie bereikt.
 • Brandveiligheid
  Zowel steenwol- als glaswolpanelen vallen in de beste klasse A1 volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1. Dit betekent dat de producten onbrandbaar zijn. Bij brandbelasting blijven glaswol en steenwol isoleren en de draagconstructie beschermen.
 • Thermische Isolatie
  De hoge isolatiewaarde van glaswol en steenwol is het resultaat van stilstaande lucht binnen de wolstructuur. Deze wolstructuur zorgt er ook voor dat naden goed aansluiten en koudebruggen worden voorkomen.
 • Overlangsgeluidisolatie
  Overlangsgeluidsisolatie kan worden omschreven als de geluidsisolatie tussen verschillende ruimten. Deze overlangsgeluidsisolatie kan worden verhoogd door geluidschotten te plaatsen boven het systeemplafond wanneer de scheidingswanden onder het systeemplafond geplaatst zijn. Wanneer de wanden geplaatst zijn tot het geprofileerde staaldak verdient het aanbeveling cannelurevulling te plaatsen ter verbering van de overlangsgeluidsisolatie.

De belangrijkste soorten isolatiemateriaal in metal-stud wanden zijn glaswol en steenwol. Beide producten worden vervaardigd door de grondstoffen te smelten en te verstuiven. De wolachtige structuur ontstaat bij het verstuiven wanneer de draden worden afgekoeld. De wolachtige structuur wordt versterkt wordt door de toevoeging van een bindmiddel. Glaswol wordt vervaardigd uit een mengsel van glasscherven en zand, terwijl steenwol vervaardigd wordt uit een mengsel van graniet, diabaas (basaltachtig stollingsgesteente met grove en fijne delen, met lange kristallen) en bouwafval.

Ons assortiment Isolatiemateriaal omvat: