TABS Holland tekent Bouw en Hout Convenant

Afgelopen vrijdag tekende algemeen directeur René Olsthoorn het Bouw en Hout Convenant voor TABS Holland. Het Convenant is een initiatief van FSC Nederland, de netwerkorganisatie die dagelijks werkt aan het vergroten van het aandeel FSC-gecertificeerd hout, plaat en papier op de Nederlandse markt en daarmee wereldwijd duurzaam bosbeheer stimuleert. Waar het vorige Bouw en Hout Convenant als doel had het aandeel ‘FSC-gecertificeerd’ te verhogen, heeft het nieuwe als doel het gebruik van gecertificeerd hout in de bouw vanzelfsprekend te maken, daarbij knelpunten op te lossen en nieuwe toepassingen te bedenken.  


De komende maanden worden verschillende werkgroepen opgericht met afvaardigingen van de convenantpartners. Doel van de werkgroepen is om gezamenlijk met ideeën en acties te komen om het convenant te laten slagen. De convenantpartners zijn duurzame bedrijven uit de hout- en bouwsector van Nederland. Als convenantpartner bevindt TABS Holland zich in goed gezelschap, bouwbedrijven als BAM en Heijmans, maar ook De Nijs en Slokker Bouwgroep doen mee.