AKOESTISCHE WANDPANELEN

Akoestische wandpanelen worden vaak toegepast wanneer het uit technisch of esthetisch oogpunt niet wenselijk om akoestische voorzieningen aan het plafond aan te brengen en in ruimtes met harde oppervlaktes zoals glas, steen, beton en metaal.

Ook worden wandpanelen aangebracht wanneer een aanvulling nodig is op de akoestische voorzieningen van het plafond. Door een aanzienlijke reductie van (na)galm verbeteren wandpanelen zowel de ruimtelijke akoestiek als de verstaanbaarheid.

Wandpanelen vallen meer op dan plafondpanelen, wat ertoe leidt dat hogere eisen worden gesteld aan het uiterlijk. De wandpanelen zijn in een groot aantal varianten leverbaar: in unikleuren en dessins, maar ook met fotografische afbeeldingen.

Ons assortiment wandpanelen omvat:

Toepassingen van akoestische wandpanelen

Veel voorkomende toepassingen zijn:
  • Scholen: door het plaatsen van wandpanelen blijft het geluid dichter bij de mensen voor wie het bedoeld is en wordt de verstaanbaarheid beter.
  • Sporthallen: hier is geluidsreductie het voornaamste doel.
  • Kantoortuinen: door het plaatsen van wandpanelen naast de bureau's reiken gesprekken minder ver en neemt het algehele geluidsniveau af.
  • Ziekenhuizen: hier spelen aspecten als privacy en gewenste rust een belangrijke rol.

    Ecophon Wall Panel in kantineRockfon Vertiq in sporthal